کاربر تیم پاسخگوی آکادمی

عضوی به مدت 1 سال (از اردیبهشت 4, 1395)
عنوان کاربری: سطح بالا
اختیارات اضافی: دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش مخفیانه پست ها
بستن هرگونه سوال
انتخاب پاسخ برای هر سوال
نمایش آی پی پست های بی نام
نمایش کسانی که پست ها را نشانه گذاری کرده یا به آنها امتیاز داده اند
تایید یا رد پست ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
حذف پست های مخفی
نام کامل: تیم پاسخگوی آکادمی تیس (گروه آموزشی دانشگاه تهرانی ها)
شهر محل سکونت: تهران
رشته تحصیلی: تمامی رشته ها

فعالیت توسط تیم پاسخگوی آکادمی

امتیاز: 13,150 امتیاز (رتبه بندی #1)
سوالات: 0
پاسخ ها: 287 (5 انتخاب به عنوان بهترین)
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1 امتیاز مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...